Garantie

1. Artikel beschadigd ontvangen
Is het artikel beschadigd ontvangen of binnen 14 dagen defect, neem dan binnen de zichttermijn (14 dagen) contact met ons op. Wij bieden in samenspraak een passende oplossing

2. Garantieperiode
Hillshome hanteert een garantieperiode van 1 jaar. Om hiervoor in aanmerking te komen moet je klacht gegrond zijn (zie punt 3).

3. Gegronde klacht
Een klacht is gegrond als deze niet veroorzaakt is door:
* onredelijk gebruik
* gevolg door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik
* onjuiste opslag of onderhoud door koper of door derden
* het werken van hout (zie punt 4)
* kromtrekken van hout

4. Geen garantie op het werken van het hout
Hout heeft als eigenschap dat het kan gaan werken. Dat is iets wat zelfs Hillshome niet kan voorkomen. In de winter zal het hout, wanneer de luchtvochtigheid in huis aan de lage kant is, enigszins krimpen. Dit trekt weer weg als de luchtvochtigheid weer toeneemt. Ideaal is een luchtvochtigheid tussen de 50 en 65%. Wij geven geen garantie op het eventuele werken of kromtrekken van het hout.

5. Een klacht of reparatie melden
Wil je een klacht of reparatie melden, dan kun je ons bellen, mailen. Wij bekijken de klacht en proberen deze naar ieders tevredenheid op te lossen.

* E-mail adres:info@woonwinkelwaalwijk.nl
* Telefoonnummer: 06-12092198 Monique

Retourrecht
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn retourrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Kosten in geval van retour
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn retourrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
Uitsluiting retourrecht
1. Indien de consument niet over een retourrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het retourrecht is slechts mogelijk voor producten:
a) die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d) die snel kunnen bederven of verouderen;
e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f) voor losse kranten en tijdschriften;
g) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
3. Uitsluiting van het retourrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a) betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b) waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c) betreffende weddenschappen en loterijen.